Skip to main content
search
0

Kies uw locatie en datum

IGF Code Basic Training

Inleiding

De basisopleiding “IGF Code Basic Training” is bedoeld als basisopleiding voor zeevarenden die verantwoordelijk zijn voor bepaalde veiligheidstaken in verband met de zorg voor, het gebruik van of de reactie op noodsituaties met betrekking tot LNG-brandstof aan boord van schepen die onder de IGF-code vallen.  Het betreft een driedaagse cursus die betrekking heeft op de vereisten van STCW A-V/3-1 voor personen die onder IGF-code op een schip werken.

Doelstelling

Verschil tussen gewone schepen en schepen onder IGF-code begrijpen.
De veiligheidseisen voor schepen volgens de IGF-code begrijpen.
Bekend zijn met de basisconstructie van een LNG-systeem.
Veilige behandeling van cryogene brandstof (LNG.)
Weten hoe de veiligheid aan boord kan worden gewaarborgd.
Belang van checklists en standaard operationele procedures.
Voorkomen van gevaren voor het milieu.
voorbereid zijn op noodsituaties.
Brandbestrijding van gas.
Veiligheid van gas.

Doelgroep

Machinisten, Engine ratings en dekofficieren aan boord van IGF-schepen en kantoorpersoneel gelieerd aan de sector.

Voorwaarden voor deelname

STCW Basic Safety Training Certificaat.

Cursusinhoud

De cursisten die de cursus met succes afronden, moeten hun bekwaamheid kunnen aantonen, waaronder
– bij te dragen aan de veilige exploitatie van een schip dat onder de IGF-code valt
– voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van gevaren op een schip dat onder de IGF-code valt
– voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen op het werk toe te passen
– brandbestrijdingswerkzaamheden uit te voeren op een schip dat onder de IGF-code valt
– reageren op noodsituaties
– voorzorgsmaatregelen treffen om milieuverontreiniging door het vrijkomen van brandstoffen op schepen die onder de IGF-code vallen te voorkomen.

Certificering

IGF Code Basic Training  (goedgekeurd door ILENT), die voldoet aan de eisen van STCW Reg V/3 en Code Sectie A-V/3 paragraaf 1, Tabel A-V/3-1.

Geldigheid

Onbeperkt

Cursusduur

3 aaneengesloten dagen

Lestijden

08.30 – 17.00 uur

Aantal cursisten

Minimaal 4, maximaal 12

Beoordeling

Formatieve beoordeling van praktische vaardigheden, gecombineerd met een korte toets aan het eind van de cursus om de basiskennis en -competenties te meten die in de loop van de cursus zijn verworven

Onderwijs

Theoretische sessies, aangevuld met op scenario’s gebaseerde praktische oefeningen om het leren te verbeteren.

Prijzen

De aangegeven prijzen op de website zijn voor lopende kalenderjaar en worden jaarlijks geindexeer