Skip to main content
search
0
NIBHV keurmerk DRTC

Een nieuw, onafhankelijk kwaliteitsstempel voor ambitieuze aanbieders van veiligheidscursussen: op 1 januari 2018 lanceerde NIBHV officieel het nieuwe keurmerk. DRTC is de eerste Zeeuwse opleider en 6e van Nederland die dit NIBHV keurmerk heeft behaald.  

De Ruyter Training & Consultancy BV (DRTC) verzorgt naast trainingen voor de scheepvaart, offshore en de nautische opleidingen in samenwerking met Veiligheidscentrum Zeeland (Trainingscentrum) Vlissingen al vele jaren de EHBO en BHV training voor tal van Zeeuwse bedrijven.

Zorgen voor veiligheid op het werk in Nederland, vanuit de visie dat veiligheid op het werk boven alles een kwestie is van risicobewustzijn en blijven leren. In een notendop zijn dát de missie en visie van het Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening, hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodorganisaties, brand- en arbeidsveiligheid in Nederland. Bij het realiseren van deze missie en visie werkt het NIBHV nauw samen met gedreven, gecertificeerde opleiders en instructeurs voor bedrijfshulpverlening (bhv) en de bedrijfsnoodorganisaties (bno).

Het nieuwe NIBHV Keurmerk vervangt het ‘oude’ keurmerk omdat in de afgelopen tien jaar nieuwe inzichten zijn ontstaan over kwaliteit. Ook legt het NIBHV nóg meer dan voorheen de nadruk op de kwaliteit van opleiders.

Ultieme kwaliteitsgarantie

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk moeten opleiders voldoen aan strenge toelatingseisen. Ook worden ze, na toekenning van het Keurmerk, regelmatig gecontroleerd tijdens audits en praktijkbezoeken. Daarmee is het NIBHV Keurmerk de ultieme garantie voor kwaliteit. Werkgevers die kiezen voor een keurmerkopleider, kiezen voor een veiligheidscursus die inhoudelijk up-to-date is en die wordt verzorgd door kundige, bevoegde instructeurs.

Nieuwe inzichten over kwaliteit

Bewust veilig werken is van levensbelang voor bedrijven en organisaties en hun medewerkers. Vanuit die grondgedachte levert NIBHV met het nieuwe Keurmerk een belangrijke bijdrage aan veiligheid op de werkvloer. Met dit onafhankelijke, volledig geactualiseerde Keurmerk biedt het NIBHV opleiders de kans om zich te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie, terwijl tegelijkertijd over de gehele linie de kwaliteit van de veiligheidscursussen in Nederland verhoogt wordt. En daar varen uiteindelijk de Zeeuwse bedrijven en hun personeel wel bij; in de eerste plaats alle mensen die zich verzekerd weten van een veilige werkomgeving.